Odkryć Amerykę

Niezwykłym doświadczeniem było dla osiemnastoletniego Mateusza, ucznia liceum obejrzenie pewnego programu, w którym młode małżeństwo dzieliło się swoją wiarą. Nie było to mówienie o Niebie, Czyśćcu czy Piekle, ale opowiadanie o tym, że kilkadziesiąt razy na dzień, a czasami nawet więcej każde z nich mówi słowo DZIĘKUJĘ. Ta wdzięczność zawsze jest skierowana do Pana Boga i następuje po zwyczajnych, codziennych sytuacjach, wydarzeniach, niespodziankach… Dla młodego chłopaka było niesamowitym odkryciem to, że tak w ogóle można.

Dziękuję Ci Boże za męża, który wyniósł śmieci. Dziękuję Ci Boże za żonę, która przygotowała posiłek. Dziękuję Ci Boże za syna, który przyniósł ze szkoły dwie ,,piątki”….

Niech pewnego rodzaju ,,programem” na Wielki Post będzie ciągłe szukanie tego, za co mogę podziękować Bogu. Bym poznał Tego, który widzi w ukryciu. Bym doświadczył i poczuł jak ogromną wartość i jak piękne jest to, co często pozostaje tak małe, niemal niedostrzegalne że aż wydaje się, że jest ukryte.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto Słowo Pańskie.