On

Gdyby opowiedzieć historię Pawła Apostoła w nieco inny sposób… Zanim dokonało się jego nawrócenie. Nienawidziłem chrześcijan. Godziłem się na ich prześladowanie. Byłem przy kamienowaniu Szczepana i to mnie zadowalało. Dyszałem rządzą zabijania chrześcijan. Szukałem wsparcia do misji poszukiwania i aresztowania ich w Damaszku. Podążyłem tam właśnie w tym celu…

Natomiast w kilku zdaniach krótkiego, poniższego tekstu Paweł nic nie mówi o sobie. WSZYSTKO o Bogu i Synu Bożym. Dziękujcie Ojcu… On uwolnił… przeniósł do królestwa Syna… On jest obrazem… w Nim zostało wszystko stworzone… Wszystko przez Niego i dla Niego… On jest przed wszystkim… wszystko w Nim…

Metamorfoza, jakiej świat nie może dać. Nie ma takiej siły, ziemskiej siły, która by aż tak zmieniła człowieka.

Spójrzmy dziś również na Tę, którą wspominamy jako Królową Polski. Od momentu Fiat, przez wizytę u Elżbiety, poszukiwanie Jezusa w Świątyni, obecność na weselu w Kanie Galilejskiej – wszystkie Jej słowa wypowiedziane były wprost do Boga lub na Niego ukierunkowane.

Zatem jak jest dziś: ja czy On? Miłość własna czy miłość do Boga?

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan:

Bracia: Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

Oto Słowo Boże.