Śluby wieczyste Brata Wojciecha.

W sobotę 12 grudnia pochodzący z naszej parafii Brat Wojciech Kasprowicz złożył wieczyste śluby zakonne w zakonie Ojców Franciszkanów. Wydarzenie miało miejsce w parafii św. Antoniego z Padwy w Łodzi.

,,Przez ślub posłuszeństwa bracia składają Bogu własną wolę na wzór Jezusa Chrystusa, który przyszedł aby pełnić wolę Ojca. Naśladując Go w duchu wiary oddają się przełożonym w Kościele.

Przez uroczysty ślub ewangelicznego ubóstwa bracia wyrzekają się całkowicie posiadania dóbr ziemskich, aby jedynie w Bogu – Dobru Najwyższym, mieli skarby nadprzyrodzone i by wolni od trosk doczesnych, tym łatwiej miłowali Ojca.

Przez ślub czystości bracia obierają stan doskonałej powściągliwości w celibacie, aby niepodzielnym sercem jeszcze bardziej poświęcić się samemu Bogu, z większą wolnością służyć bliźniemu i stawać się czytelnym znakiem nadziei pokładanej w dobrach wiecznych”. (wprowadzenie do liturgii Mszy św. w czasie której bracia składali śluby wieczyste)

U Chrystusa Dobrego Pasterza i naszej Patronki Matki Bożej Nieustającej Pomocy wypraszajmy potrzebne łaski wierności złożonym ślubom i realizowania Bożego powołania bratu Wojciechowi.