Spadł samolot

Tyle jest ich w tym momencie w powietrzu. 29 czerwca 2018 roku odnotowano, że w czasie jednego dnia odbyło się 202 157 lotów na całym świecie. Ale żaden samolot wtedy nie spadł. Gdyby któryś z nich – nie daj Boże! – spadł i dokonałaby się katastrofa, a tym bardziej jeśli byłyby ofiary w ludziach, bardzo szybko wiedziałby o tym cały świat. Ze szczegółami. Gdzie. W jakim czasie. Ile ofiar. Ilu rannych. Jakie są możliwe przyczyny katastrofy. Mówi się o tym jednym który wiąże się z czymś złym, tragicznym. A nie o setkach tysięcy, które wystartowały i bezpiecznie dotarły do celu.

Dobra jest więcej niż zła. Bo Bóg jest większy! Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.

Tylko że zło często jest głośniejsze, ma ,,lepszą” reklamę. A Bóg naprawdę jest większy od tego wszystkiego, co nas spotyka. Choć dla wielu mówić o dobrym Bogu wydaje się tak nudne, jak opowiadanie o setkach tysięcy samolotów, które wystartowały i wylądowały bezpiecznie.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła:

Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania I czynimy to, co się Jemu podoba. A przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak mówi świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

Oto Słowo Boże.