Bez Ciebie mogę stać się największym grzesznikiem. Z Tobą – wielkim świętym.

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Słowo Boże głosił Ojciec Diakon Wojciech Kasprowicz – syn naszej Parafii.

Nawiązując choćby do myśli św. Maksymiliana Marii Kolbego zamieszczonej w tytule, ukazywał istotę bezpośredniej bliskości i relacji z Bogiem. Osobista modlitwa i pobożność jest ważna, ale to za mało. Bo w ciągu doby można jedną godzinę poświęcić Bogu na modlitwie lub udział w sakramentach, a pozostałe 23 godziny żyć jakby Bóg nie istniał. Autentyczna relacja potrzebuje wyrażenia na zewnątrz, dania świadectwa.

Świętego Maksymiliana znamy z heroicznego ofiarowania swojego życia za ojca rodziny i męża konkretnej żony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Nie mógłby on tego jednak zrobić, gdyby w całym wcześniejszym 47-letnim życiu nie został ukształtowany i przygotowany w duchu autentycznej wiary do dania tak odważnego jej świadectwa.

Ojciec Diakon Wojciech po ubiegłorocznym złożeniu ślubów wieczystych i przyjęcia w maju tego roku święceń diakonatu, przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich. Uroczysty dzień święceń planowany jest na miesiąc maj przyszłego roku.

Otaczajmy modlitwą Syna naszej Parafii, odbywającego formację zakonną i przygotowanie do przyjęcia święceń. Przygotujmy się duchowo przez wspólną modlitwę o powołania i za Powołanych na uroczystą Mszę Świętą Prymicyjną, którą Ojciec Diakon Wojciech odprawi w naszym kościele po przyjęciu święceń.