I Komunia święta – maj 2021 rok

Pierwsza komunia święta to czas, gdy Syn Boży przychodzi do czystych, dziecięcych serc, dając im szansę na nowe, lepsze życie.

Do tego spotkania dzieci należycie przygotowują się, aby mogły te szansę lepiej wykorzystać. To także okazja, aby rodzice pogłębili wiedzę o sakramencie Pokuty oraz Eucharystii.

Pierwszym z ważnych elementów w przygotowaniu do I Komunii Świętej jest umiejętność odróżnienia dobra od zła. Ta sprawa wydaje się łatwa, bowiem naturalnym elementem wprowadzania dziecka w życie jest pokazywanie mu dobrych zachowań oraz piętnowanie złych.

Drugą ważną umiejętnością dla dziecka przygotowującego się do I Komunii jest odróżnianie chleba zwykłego od Eucharystycznego. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus” To nie człowiek sprawia, że dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan wypowiada słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. Jezus wybrał chleb, by go zamienić w Swoje Ciało, ponieważ jest on dla wszystkich dostępny.

Kolejnym istotnym aspektem przygotowania jest spowiedź, która poprzedza dzień uroczystości. Dziecko, jak również człowiek dorosły musi zdawać sobie sprawę z tego, że w konfesjonale spotyka się z miłosierdziem. Bóg pragnąc naszego zbawienia, czyli ofiarowania nam szczęścia w wieczności podarował ten sakrament. Ojciec nie przygotuje przecież kaźni dla swoich dzieci, lecz poda pomocną dłoń.

W Niedzielę Najświętszej Trójcy, w dwóch Mszach Świętych uroczystości I Komunii świętej brało udział 53 dzieci naszej Parafii.