Oddolna inicjatywa

,,Kiedyś pytam się Pana Jezusa: Dlaczego w naszym Kościele już się nie da nic zrobić odgórnie?

On mi odpowiedział: Gdyby się dało cokolwiek w Kościele robić odgórnie, to Ja bym się urodził jako syn najwyższego kapłana albo cezara. Wiesz, kogo ja wziąłem za Mamę? A wiesz, kto mnie adoptował jako mój tata? Ewangelia jest tylko oddolnie. Ona czasami może sięgnąć góry, ale całe jej działanie i siła jest oddolna”. (ks. E. Staniek)

Papież Benedykt XVI wypowiedział kiedyś znamienite słowa: ,,Przyszłość Kościoła zależy od wiary prostych ludzi”.

Święty Józefie – pomóż nam zachować wiarę prostą. Wyproś nam życie pobożne (po-Bożemu). Ucz nas bezkompromisowego zaufania Bożym planom.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Oto Słowo Pańskie.