Odmawiajcie różaniec – fatimskie nawoływanie

13 października 1917 roku Matka Boża powiedziała do Łucji, Franciszka i Hiacynty: Jestem Matką Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie Różaniec…

Z ostatnim dniem objawień związany był także dokonany cud słońca, którego świadkami stały się nie tylko dzieci, ale i zgromadzony wielotysięczny tłum.

Przypominając treść objawień w Fatimie i podejmując wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej każdego 13 dnia miesiąca od maja do października także i w tym roku odprawiane były w naszej parafii Nabożeństwa Fatimskie. Na ostatnim tegorocznym nabożeństwie modlitwę różańcową prowadziły dzieci. Trójka z nich swoim ubiorem przybliżały nam postać Łucji, Hiacynty i Franciszka.