Przypomnienie…

Zapewne z wielu różnych powodów przy drogach, na skrzyżowaniach umieszczano i do dziś stawia się krzyże, figury Matki Bożej i świętych. Jednym z powodów było i jest przypominanie sobie – dzięki takim miejscom – o Bożej obecności i Jego opiece nad nami ludźmi w tym świecie, w naszej codzienności.

Niezależnie od powodów pojawienia się krzyża czy wizerunku świętej osoby, takie miejsca od pokoleń skłaniają wierzących do chwili modlitwy, odniesienia swojego życia do Boga, powierzenia się Jego opiece.

Wiele takich miejsc stało się także przestrzenią spotkania wierzących na wspólnej modlitwie, odprawianiu nabożeństw majowych, śpiewania pieśni maryjnych.

Na nabożeństwa majowe zapraszamy do naszego kościoła codziennie na godzinę 18.30. W Niedziele nabożeństwo o godzinie 17.30. Podobnie w środę – w łączności z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godzinie 17.30.

Cenną inicjatywą stały się zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Alvira pierwszy raz przed dwoma laty Rowerowe Majowe.

Kontynuowane są one również w tym roku. Po modlitwie przy figurach Matki Bożej w Szerzawach i Lubieszewie przyszedł czas na rowerowy wyjazd na nabożeństwo majowe do Wszednia.

W najbliższy piątek o godzinie 18.30 ruszamy spod kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie. O godzinie 19.00 nabożeństwo przy grocie na terenie kościoła we Wszedniu.

„Miesiąc maj, poświęcony Najświętszej Maryi Pannie jest Wam szczególnie bliski. Zgodnie z tradycją Waszych ojców, gromadzicie się w kościołach, domach, a także przed obrazami i figurami Matki Bożej, umieszczonymi na placach, skrzyżowaniach dróg oraz w przydomowych kapliczkach, po to, aby kontemplować Jej piękno, miłość i dobroć.” (Słowa papieża Franciszka skierowane do Polaków).

Serdecznie zapraszamy!