RAZEM możemy więcej!

Piękne jest to, że w akcję na rzecz Hospicjum w Licheniu włączyło się tak wiele osób – swoją ofiarnością, poszukaniem innych mogących wesprzeć tę inicjatywę, jak i pomocą w segregowaniu, przewiezieniu do Lichenia i rozładunku zebranych materiałów.

Na co dzień jakoś oddaleni od siebie – w różnych szkołach, miejscach pracy, domach. A jednocześnie połączeni chęcią pomocy drugiemu – potrzebującemu, cierpiącemu człowiekowi przez konkretny dar.

Stowarzyszenie Rodzin Alvira zakończyło akcję zbiórki potrzebnych materiałów (takich jak balsamy do pielęgnacji, oliwki do mycia, płyny do rąk jak i artykuły spożywcze) na rzecz Hospicjum. W sobotni poranek artykuły – zapakowane w większości w kartony, posortowane – zostały przewiezione do Lichenia. Wyznacznikiem obfitości i ,,rozmiarów” przekazanych darów niech będzie ich… Waga. 1200 kg.

Piękne było także spotkanie z wolontariuszami licheńskiego Hospicjum, które odbyło się po przekazaniu darów. Wolontariusze na co dzień działający na rzecz tego miejsca podzielili się swoimi doświadczeniami i niekiedy wzruszającymi historiami. Ważne stało się przypomnienie tego, że człowiek opadający stopniowo z sił często nie traci pragnień, które wcześniej w nim drzemały – takich jak potrzeba bliskości, rozmowy, zrozumienia, a tym bardziej spotkania z Bogiem. Na miarę możliwości właśnie temu służy pomoc wolontariusza – karmić nie tylko ciało potrzebującego czy umierającego człowieka.

Zwieńczeniem akcji była Msza Święta odprawiona w Bazylice w intencji Hospicjum oraz tych wszystkich, którzy włączyli się w całość akcji przez przekazanie symbolicznej cegiełki wsparcia czy też jej zorganizowanie i przeprowadzenie.

Akcja DOBRO WRACA połączyła dzieci i młodzież mogileńskich szkół: SP nr 1; SP nr 2; SP nr 3 i Zespołu Szkół w Mogilnie oraz Zespołu Szkół w Bielicach. Aktywnie włączyły się w to dzieło także – poza naszą Parafią – Parafia pw. Św. Jana Ap. w Mogilnie – Klasztor; Parafia pw. Św. Faustyny w Mogilnie oraz Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli we Wszedniu.

„Dopomóż nam, Panie, aby ręce nasze były miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli czynić dobrze bliźniemu”. Św. Faustyna Kowalska

„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz”. Ewangelia Św. Łukasza (rozdział 6; wers 36)