Ulicami Mogilna – Boże Ciało 2021 rok

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zgromadziła dziś mieszkańców naszego miasta na wspólnej Mszy Świętej i procesji.

Jak każdego roku każda z parafii przygotowywała jeden ołtarz na czas procesji, w trakcie której kapłani nieśli Pana Jezusa w monstrancji i odczytywali wyznaczony fragment Ewangelii. Za całość liturgii tym razem była odpowiedzialna parafia klasztorna.

Ojciec Sebastian – kapucyn mogileńskiego Klasztoru, w homilii przypomniał o częstych postawach, które osoby wierzące przyjmują wobec tajemnicy Eucharystii. Jedną z nich jest choćby przyklękanie i oddanie w ten sposób czci Chrystusowi, spotkanemu w czasie zanoszenia i udzielania przez kapłana sakramentów osobom chorym.

Serdeczne Bóg zapłać:

Lektorom świeckim, którzy jako przedstawiciele naszej parafii w tym roku przygotowali ołtarz.

Rodzinie Różańcowej – za niesienie sztandaru.

Stowarzyszeniu Rodzin Alvira – za niesienie figury Matki Bożej Fatimskiej.

Wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Mszy Świętej i procesji – Liturgicznej Służbie Ołtarza, dziewczynkom sypiącym kwiaty, dzieciom pierwszokomunijnym i tym, które przeżywają rocznice pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzicom i wszystkim uczestniczącym we wspólnej modlitwie.