W intencji Ojczyzny

W uroczysty dzień 103. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości modliliśmy się w naszej parafialnej świątyni dziękując za życie w wolności; za tych wszystkich, którzy do odzyskania niepodległości się przyczynili oraz w intencji zachowania w dobru tego i tych, co Polskę stanowią.

Jak podkreślał w kazaniu Ksiądz Proboszcz:

,,Miłość do tej ziemskiej Ojczyzny uczy miłości i przygotowuje nas do trwania w miłości wiecznej Ojczyzny danej od Boga.

Miłość do Ojczyzny to nie tylko wdzięczna pamięć i szacunek do ołtarzy przeszłości. Miłość Ojczyzny to także odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Tak jak pisał Cyprian Norwid: Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek.

Nie możemy czuć się zwolnieni z tej odpowiedzialności. Każdy na swoim miejscu, przy swoim powołaniu powinien troszczyć się o dobro i siłę, szczególnie sprawiedliwość moralną w naszym ojczystym domu.

Przychodzi nam bronić granicy Ojczyzny, naszego wolnego i suwerennego kraju; a jednocześnie patrzeć na cierpienie migrantów. Nowe sytuacje uczą nas, że miłość do Ojczyzny i drugiego, będącego w potrzebie człowieka, to rzeczywistość niezwykle bogata i trudna zarazem, tak jak każda miłość.”

Na zakończenie Mszy Świętej poświęcone zostały figurki dzieci fatimskich: Hiacynty, Łucji i Franciszka, które na wiosnę zostaną umieszczone w grocie fatimskiej przy naszym kościele.