Czego chcesz? – rekolekcje Ojca Adama w naszej Parafii

Czego tak naprawdę pragniesz? Czy będziesz szczęśliwy jeśli Bóg spełni to, co nasuwa się jako najważniejsze i pierwsze, najmocniejsze pragnienie, marzenie?

Poznawanie własnego serca, kolejnych ,,poziomów” i pójście w głąb tego o czym mówią nam nasze pragnienia było myślą przewodnią pierwszego dnia rekolekcji. Całość homilii i konferencji oparta została przez Ojca Adama na wielu przykładach z życia oraz fragmencie z 5 rozdziału Ewangelii wg św. Jana, mówiącym o uzdrowieniu człowieka chromego nad sadzawką Betesda w Jerozolimie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne dni, które mają obejmować temat relacji do Boga i drugiego człowieka.

Przy okazji odbywających się rekolekcji można nabyć publikacje Ojca pomagające w osobistym rozwoju wiary.