Pielgrzymka do Hiszpanii

w dniach 5-12.09.2023r. Cena: 3.350 PLN.
Zakwaterowanie będzie w jednym miejscu: Lloret de Mar. Stamtąd będziemy zwiedzać Barcelonę i
okoliczne sanktuaria. Zapisy w biurze parafialnym.