Barbórka w naszej parafii

Z okazji święta górników, w poniedziałek, 3 grudnia o godz. 12:00 odbyła się w naszym kościele uroczysta msza o Boże błogosławieństwo dla górników i ich rodzin.  Udział wzięli pracownicy mogileńskiej kopalni soli oraz orkiestra górnicza z Inowrocławia. Po mszy św. górnicy przeszli ulicami naszego miasta na Rynek. Tam złożyli kwiaty przy pomniku Bohaterów Walk o Polskość i Wolność Ziemi Mogileńskiej oraz przy tablicy poświęconej Janowi Pawłowi II.